Prodej potravin a ekodrogerie do vlastních nádob.

Aktuálně! 

          Rozšířili jsme otevírací dobu o sobotu 9 - 13 hod.


Země není na jedno použití. 

Stejně jako Vaše obaly, se kterými k nám přicházíte a vyjadřujete tak úctu k naší Zemi.