Prodej potravin a ekodrogerie do vlastních nádob.

Aktuálně!

                    Provoz kavárny dočasně přerušen.

               


Země není na jedno použití. 

Stejně jako Vaše obaly, se kterými k nám přicházíte a vyjadřujete tak úctu k naší Zemi.